Opravdu?

OVVR Mělník

Přejít na hodnocení

Pořadatel: Retriever klub CZ - Spolek

Aktualizováno: 21.03.2022 20:26

Základní informace

Organizátor: Martin Ventluka, e-mail: ssh-retriever@seznam.cz, tel.  724 506 730

Datum:
17.04.2022
Věk:
15 - 120 let
Volná místa:
24 / 24 (volné / max)
Náhradníci:
10 / 10 (volné / max)
Základní cena:
800 Kč
Pro členy:
500 Kč

Kontaktní osoba

Martin Ventluka
 
 724 506 730

Místo konání

 
277 32 Hostín
Středočeský kraj
Česká republika

GPS: 50,34043°, 14,58890°

Podrobnosti

Retriever klub CZ – spolek, Nová 1268/10, 664 34 Kuřim

 

pořádá
Bonitaci psů OV VR

17.4.2022 Honební společnost HUBERT – Byšice, z.s. Hostín č.p. 61, 277 32


 

Pořadatel bonitace: Retriever klub CZ - spolek

Organizátor (v zastoupení RK CZ): Martin Ventluka   

Sbor rozhodčích: deleguje RK CZ

Veterinární dozor: MVDr. Zdeňka Svoreňová

 

 

Program:

  8:00 hod.                 sraz účastníků Obecní hospůdka Hostín + snídaně.

  8:30 hod.                 veterinární přejímka psů

  9:00 hod.                 zahájení bonitace, přesun do honitby

14:00 hod                oběd v Obecní hospůdce Hostín

16:00 hod.               vyhlášení a ukončení bonitace

 

 

Účastnický poplatek:

500,-- Kč pro člena RK CZ

800,-- Kč pro nečlena RK CZ

se hradí bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet RK CZ č. 2900706251/2010

var.symbol = členské číslo (jen u členů RK CZ), spec. symbol 4017042022.

Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno a účel platby.

Doklad o zaplacení je nutné odeslat i s přihláškou!!! Bez doložení platby nebude účastník OVVR přijat.

V případě neúčasti a zajištění náhradníka, který nastoupí místo přihlášeného psa, je možné startovné si vzájemně vyrovnat.

 

Přihláška:

Vyplňte přihlášku přes internetové rozhraní na webu www.retriever-klub.cz v kalendáři akcí u detailu této akce nebo si ji stáhněte na www.retriever-klub.cz a čitelně vyplněnou včetně kopie dokladu o zaplacení a spolu s kopií průkazu původu psa zašlete na adresu hlavního poradce pro výkon nebo na e-mail: zkousky@rkcz.cz

Bonitace se může účastnit nezletilý vůdce starší 15 let, rodiče tohoto vůdce k přihlášce připojí prohlášení, že souhlasí, aby dítě předvedlo psa na zkouškách, písemně současně potvrdí, že přebírají za své dítě odpovědnost.

Uzávěrka přihlášek je do: 1.4.2022, nebo do dosažení maximálního počtu přihlášených psů.   

 

Veterinární podmínky:

 

 1. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění - veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
 2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
 3. Ke zkoušce nebudou připuštěny hárající feny, feny ve druhé polovině březosti a feny méně než 50 dní po porodu.
 4. Přejímku a kontrolu zdravotního stavu psů provede pověřená osoba. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
 5. Při kontrole očkování na vzteklinu je očkování na vzteklinu platné pouze tehdy, pokud je zaznamenané v očkovacím průkazu, ve kterém je současně evidováno načipování. Výjimku mají psi narození před rokem 2011. Jakékoliv jiné očkování bez možnosti ověření identity psa není možné jako platné.
 6. Po dobu konání zkoušek bude zajištěna veterinární pohotovost.

 

 

Všeobecné podmínky:

 1. Zkoušky se může zúčastnit i pes mladší 10 měsíců, ale starší 6 měsíců.
 2. Zkouší se dle platného řádu bonitace OVVR RK CZ. Volné pobíhání psů mimo průběh zkoušek je zakázáno. Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu v průběhu zkoušek.
 3. Vůdce psa musí mít s sebou průkaz původu psa, očkovací průkaz, doklad o zaplacení členského poplatku na aktuální rok (členové RK CZ) a lovecké vodítko přes rameno. Vůdce psa si může přinést vlastní předmět na aport o minimální hmotnosti 0,5 kg.  Vůdce musí být vzhledem k typu zkoušky vhodně oblečen.
 4. Pořadatel a sbor rozhodčích má právo ze zkoušky vyloučit psa prokazujícího            agresivitu, a to jak vůči lidem, tak i vůči ostatním psům.
 5. Odesláním přihlášky zároveň vůdce potvrzuje, že propozice četl, jsou mu známé veterinární a všeobecné podmínky, je mu znám řád bonitace OVVR a bude se jím řídit, souhlasí, že pořadatel zpracovává jeho osobních údajů ve smyslu zákona 110/2019 Sb. Více informací https://www.retriever-klub.cz/klub/gdpr/ Pořadatel upozorňuje, že může být během zkoušek pořizována fotodokumentace.
 6. Pořadatel má právo bez sdělení důvodu odmítnout přihlášku na tyto zkoušky. O tomto svém rozhodnutí musí informovat vůdce (majitele) psa nejpozději 10 dnů před konáním zkoušek
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivých podmínek, které by ohrožovaly zdraví či život účastníků nebo psů, zkoušky kdykoli zrušit bez náhrady.

 

 

 

 

Organizátor:

 

Martin Ventluka

Pražská 2079/59, 276 01 Mělník

Tel:+420 724 506 730

E-mail: ssh-retriever@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo srazu: Hostín č.p. 66 (Obecní hospůdka), 277 32 Hostín

 

V den konání bonitace bude účastníkům k dispozici snídaně včetně pozdního oběda. Strava není zahrnuta v ceně přihlášky.

V průběhu bonitace se bude ke zkouškám užívat zvěř: Bažant obecný (kohout/slepice) a Kachna divoká (kačer/kachna). Zvěř zajištěna ze strany organizátora. Střelba bude prováděna z brokovnice.

 

Pro zájemce organizujeme nácviky OVVR v místě konání bonitace - více informací najdete na Facebookové skupině: OVVR Hostín 17.4.2022 RK-CZ.

 

Hodnocení

0
0 hodnocení
0x
0x
0x
0x
0x
0x

Moje hodnocení

Moje hodnocení
Vaše hodnocení 0 
bylo uloženo.

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář.
 

Přidat komentář